صفحه اصلیفروشگاه آنلاینپیگیری سفارشفروشندهکسب درآمد(بازاریاب)تالار گفتگودرج بنر ویژهایستگاه آگهیاخبار و مقالات واریز وجهدرباره ماتماس با ما

 

مقاله در باره آداب معاشرت 7446

مقاله در باره آداب معاشرت

چند قانون آداب معاشرت
كافیست نگاهی به دور و اطراف خود بیانـدازیـد تـا مـتوجه شوید در جامعه ما تنها شمار اندكی از افراد متشـخـص و با نزاكت بجای مانده است. در روزگـاران پیـشـیـن به آداب ,و نزاكت اجتماعی بهای بیشتری داده می شد. اما افسوس كه جامعه امروز دستخوش تحولات گوناگونی گشته است.
مقصود من آن نیست كـه مـردم بـاید هـمـانـنـد ربـات آداب معاشرت را یك به یك و مـو بـه مـو، بـرده وار رعایت و اجـرا كنند بلكه رعایت برخی آداب پسندیده بشما كمك خواهد كرد تا شان و منزلت اجتماعیتان ارتقا یابد. مـن نـكاتـی را گرداوری كرده ام كه می تواند شما را از یك فرد عامی به یك انسان متشخص و جنتلمن تبدیل كند. با رعایت این نكات ساده به شما اطمینان میدهم كه دیگران شما را در زمره افراد با اصل و نسب و فرهیخته قرار خواهند داد.شخصی كه دیگران آرزوی معاشرت و شراكت با وی را دارند. و لازم به ذكر نیست كـه هـمـواره خـانـم ها از ملاقات با یك مرد متشخص خوشنود خواهند شد.
1همیشه مودب باشید
اگـر هـم از كـسی خوشتان نمی آید نیازی نیست كه شان و منزلت خودتان را تا سطح اجـتمـاعی آن فرد تنزل دهید. مودب و با نزاكت بـاشید تـا بـرتـری خـود را نـسـبـت بـه آن شخص ثابت كنید.
2 هیچگاه دشنام ندهید
دشنام و ناسزاگویی مطلقا ممنوع می باشد. چون نشان دهنده آن است كه شما قادر نیستید برای بـیـان عقاید خودتان از واژه ها ولغات مناسبتری بهره بگیریـد. از آن گذشته لاابالیگری همیشه دور از نزاكت و ادب می باشد.
3با صدای بلند صحبت نكنید
هنگامی كه با صدای بلند صحبت میكنید، بـاعث بالا بردن سطح استرس میان اطرافیان خود میگردید. بـلند صحبت كردن بیانگر آن است كه شما قادر به بحث منطقی با دیگران نـیـستید و عجز شما را در استدلال معقولانه نشان می دهد و آنكه می خـواهـیـد حرف خودتان را با توسل به زور وخشونت به كرسی بنشانید . هـمـچـنـیـن بلند صحبت كردن سبب جلب توجه اطرافیان میگردد البته توجه منفی.
4كنترل خود را از دست ندهید
زمانی كه شما كنترل اعصاب خود را از دست میدهید و از كوره در میروید به همه نشان می دهید قادر به كنترل احساسات و هیجانات خود نمی باشید. وقـتـی هم كه شما از كنترل رفتار خودتان عاجز می بـاشیـد، چـگونـه قـادر بـه كـنـترل چیز دیگری خواهید بود؟ همواره خونسردی خود را حفظ كنید (كار آسانی نخواهد بود اما به زحمتش می ارزد).
5به دیگران خیره نشوید
زل زدن به دیگران و چـشـم چـرانـی نوعی تعرض به دیگران محسوب می گردد. شما كه نمی خواهید بی جهت دیگران را مرعوب خود سازید؟
6صحبت كسی را قطع نكنید
پیش از آنكه اظهار عقیده ای بكنید، اجـازه دهـیـد صـحـبت دیگـران بـه پایان برسد. میان صحبت كسی پریدن نشانه بی نزاكتی و عدم برخورداری از مـهـارتـهای اجـتـمـاعـی فرد می باشد. اگر نمی خواهید خودبین و از خود راضی بنظر آیید، هیچگاه صحبت كسی را قطع نكنید و هرگاه كه ناچار بـه انـجـام ایـن كـار شـدیـد حتـما بـا گـفـتـن جـمله "معذرت می خواهم"، اقـدام بـه انـجام آن كار كنید. مـودب بـودن بـه مـفـهـوم آن اسـت كـه بـرای موقعیت، عقاید و احساسات دیگران احترام قائل شویم.
7همیشه وقت شناس باشید
مهم است كه به وقت دیگران احترام بگذارید.سـر مـوقـع در جـلسات، قـرار مـلاقـات هـا، موقعیت های شغلی و اجتماعی حضور یابید. هـمچـنـین یك فرد متشخص می داند چه زمانی باید میهمانی را ترك كند.
8اسرار زندگی خصوصی خود را فاش نسازید
آبرو، شرافت، صداقت و بصیرت بـزرگـتـریـن و مـهـمـتـرین عـامـل برای حفظ اعتبار یك فرد متشخص می باشد. جزئیات زندگی عشقی شما باید محرمانه باقی بمانند. بـنـابـراین هرگاه شخصی در مـهـمـانی شـروع بـه سـخن چیـنـی كرد، از اعـتماد مـعشوقتان سوء استفاده نكرده و صحبتی در رابطه به زندگیتان به میان نیاورید.
9آب دهان نیاندازید
اغلب مـردها ایـن كـار را بطور ناآگاهانه انجام می دهند. آب دهـان انداختن بسیار زننده بوده و بی شخصیتی فرد را میرساند. هیچگاه آب دهان نیندازید مگر آنكه بخواهید ثابت كنید انسان بی نزاكتی هستید.
10حرمت بزرگترها را نگاه دارید
در واقع شما باید همانطور كه دوست دارید مورد احترام دیگران باشید خود نیز به دیگران احترام بگذارید. من به این علت بزرگترها را مـورد تـاكید قرار دادم كه امروزه جوانان خیال می كنند همه چیز را می دانند و از همه چیز سر در میاورند و در واقـع خـود را عـقـل كل میدانند اما اینطور نیست. كافیست به 5 سال پیش خود بیاندیشید.....یقینا شما امروز بسیار باهوش تر و با تجربه تر شده اید. اینطور نیست؟ بـا آنـكـه 5 سـال پـیـش نـیـز فكر میكردید همه چیز را میدانید.
11به اشتباهات دیگران نخندید
این یكی از پست ترین كارهای است كه كسی ممكن است انجام دهد. هـنـگـامـی كـه شما اشتباهی مرتكب میشوید و یا خراب كاری میكنید تنها انتظاری كه از دیـگران دارید آن است كه اشتباهات و خطاهای شما را برویتان نیاورند و از آنها چشم پوشی كنند. از آن مهمتر شما را بواسطه آنها مورد تمسخر قرار ندهند.
12كلاه خود را از سر بردارید
شاید امروزه این رسم دیگر هوادار نداشته باشد. شما می بـاید كـلاه و هـر آنـچه بر سر دارید را به هنگام داخل شدن به منزل از سر خود بردارید. از آن گـذشـتـه هیچگاه با كلاه بر سر میز شام ننشینید چون اینكار نشانه بی نزاكتی مفرط می باشد.
13پیش از صرف غذا منتظر بمانید همه میهمانان سر جایشان بنشینند
زمانی كه برای صرف غذا سر میز نشسته اید، باید منتظر بمانید تا تمام میهمانان كاملا سـر جایشان بنشینند و آماده صرف غذا گردند. هـمـه افـراد بـاید در یك زمـان شـروع بــه صـرف غذا كنند. این نكته اگرچه مـوشـكـافـانـه بـنـظـر مـی رسد، اما بسیار حائز اهمیت میباشد.
14فخر فروشی نكنید
هیچ كس از آدم لاف زن خوشش نمی آید. در هنـگام گـفـتـگو دربـاره مـسایـل مـالی به دارایی های خود اشاره نكرده و ثروت خود را به رخ نكشید.
15به ساعتتان نگاه نكنید

هنگامی كه در یك جمع و محفلی می باشید، مدام به ساعت خود نگاه نكنید مگر آنكه بـلافـاصله قصد ترك آن محل را داشته باشید. وقتی به ساعتتان نگاه می كـنـیـد دیـگران اینگونه برداشت میكنند كه شما خسته و بی حوصله گشته اید.
آیـیـن جوانمردی
علاوه بر دستورات فوق مردان متشخص باید در حضور یك خانم محترم از قـوانین ذیل نیز پیروی كنند. شـاید دوران جـوانمردی بـسر رسـیده بـاشـد امـا هـنـوز كـاملا از میان نرفته است. شمـا جـزء مـعدود افرادی باشید كه ایـن رسوم را هـمـچـنـان زنـده و پابـرجـا نـگاه میدارند.
1همیشه در را برایش باز كنید
این شـایـد مـهـمتـرین قـانون آداب مـعـاشرت برای مردان باشد. خواه او در حـین ورود بـه خودرو شما، رستوران، باشگاه و یا هر جای در دار باشد، در را هـمـیـشه باید برایش باز نگاه دارید تا او عبور كند.هرگاه چندین در وجود داشت یك به یك آنها را برایش بگشایید.
2 كمك كنید كتش را بپوشد
همواره به همسر خود در تـن كـردن كـت و یـا اوركـتـش كـمك كنـید. این عمل ساده و در عین حال موثر می باشد.
3كمكش كنید بنشیند
هرگاه یك خانم تنها و بـدون هـمـراه خـواسـت كنـار شـما بـنـشیـند، مهم است با بیرون كشیدن صندلی و بازگرداندن آن بسمت جلو ( الـبـته وقـتـی آن خانم كاملا روی صندلی نشست) به وی در نشستن روی صندلی كمك كنید.
4جای خود را به او بدهید
هرگاه خانمی نزدیك میز غذا آمد و یا در اماكن و وسائط نـقـلیـه عـمـومـی وارد گـشـت و صندلی خالی موجود نبود، شما باید برخیزید و جای خود را وی تقدیم كنید.
5از جای خود برخیزید
همیشه هنگامی كه خانمی به اطاق وارد و یا از آن خارج می گردد از جای خود برخیزید و یا حداقل هنگام ورود از جای خود برخیزید.
6دستان او را بگیرید
در میهمانی ها و موقعیتهای اجتماعی باید دست خود را به همسرتان تـقدیـم كنـید كه نشانه صمیمیت بیشتر می باشد اما وقتی بروی سطح ناهمـوار قدم میزنید باعث كمك به وی می شود خصوصا زمانی كه او كفش پاشنه بلند به پا كرده باشد.
7نیازهای او را جویا شوید
با آنكه این كار را اكثر مردان انجام می دهند، امـا بـاز كـمـك زیـادی به متشخص بودن ما می كند. هنگامی كه در موقیتهای اجتماعی می باشید، هـمـواره از وی بـپرسید كه آیا نـوشیـدنـی و یـا غـذا میل دارد كه برایش بیاورید. به او نـشـان دهـیـد كـه بـه آسـایـش و نیازهای وی اهمیت قائل هستید.
8اگر چیزی از دستش به زمین افتاد به وی باز گردانید
هـنگامـی كـه خـانمی چیزی از دستانش به زمین افتاد آن را از روی زمین برداشته و بـه وی بـدهیـد. خـواه آن چـیز دستكش باشد و یا انكه پوشه پرونده یا یك اسكناس. الـبـتـه حتما از ناحیه زانو خم شوید و نه از كمر.
9در راه پله كنار، خانم راه بروید

هیچگاه در راه پله پشت یك خانم حركت نكنید. خصوصا وقتی دامن كوتاه پوشید باشد. كنار و یا اندكی جلوتر از وی حركت كنید. ایـن قـانـون در هنـگـام عبـور از پیاده رو نیز باید رعایت گردد. همچنین هیچگاه یك خانم را از فاصله نزدیك تعقیب نكنید.
10از قسمت بیرونی پیاده رو حركت كنید این به خانـم هـمراه شـما اجـازه می دهـد كه از رفـت و آمـد خـودروها دور گـردد. هـرگاه خـودرویی نـاگهان از كنـار شـما عبور كرد و آب كنار خیابان را بسمت شما پاشـیـد، ایـن شما هستید كه خیس خواهید شد و نه خانمتان. میدونم..میدونم.اما این بهایی است كه شما برای متشخص بودن باید بپردازید.
11در حضور یك خانم سیگار نكشید
هیچگاه در حضور یك خانم سیگار نكشید مگر آنكه پیش از آن از وی اجازه گرفته باشید.
12هرگاه بسته ای به همراه داشت برایش حمل كنید
ایـن كـار به او نشان میدهد كه شما برایش احترام قائل هستید و آسایش و راحتی وی را خواستارید
ده فرمان آداب معاشرت
نشست های اجتماعی بخش مهمی از كار را تشكیل می دهند. در این گردهمایی هاست كه می توان به همراه دوستان تفریح كرد،‌ با مشتری های جدید آشنا شد و قراردادهای مختلف بست.

اما از سویی دیگر این نشست ها می توانند دام هایی خطرناك باشند. كافی است بیش از حد احساس راحتی كنید و خودمانی شوید، قوانین پنهان اجتماعی را زیر پا بگذارید و در نتیجه به راحتی خود را نابود كنید، در حالی كه هیچ وقت نمی فهمید چرا؟
در متن زیر ده دستور آداب معاشرت آورده شده، که توصیه می کنیم به دقت آنها را بخوانید و سعی كنید به اندازه بیماری وبا از آنها دوری كنید. اگر همكاران بی احتیاطتان می خواهند به این محدوده ممنوعه پا بگذارند، به خودشان مربوط است ولی بهتر است شما حواستان را جمع کنید كه درگیر چنین دردسرهایی نشوید. احترام پدر و مادر:
در اين آيه و چند آيه بعد از آن، سخن از لقمان حكيم و بخشي از اندرزهاي مهم اين مرد الهي در زمينه توحيد و مبارزه با شرك به ميان آمده، و مسائل مهم اخلاقي كه در اندرزهاي لقمان به فرزندش منعكس است نيز بازگو شده است.
اين اندرزهاي دهگانه كه در طي شش آيه بيان شده هم مسائل اعتقادي را به طرز جالبي بيان مي‏كند، و هم اصول وظايف ديني، و هم مباحث اخلاقي را.
بعضي از مفسران به نكته‏اي توجه كرده‏اند كه در قرآن مجيد تاكيد بر رعايت حقوق پدر و مادر كرارا آمده است، اما سفارش نسبت به فرزندان كمتر ديده مي‏شود (جز در مورد نهي از كشتن فرزندان كه يك عادت شوم و زشت استثنائي در عصر جاهليت بوده است ).
اين به خاطر آن است كه پدر و مادر به حكم عواطف نيرومندشان كمتر ممكن است فرزندان را به دست فراموشي بسپارند، در حالي كه زياد ديده شده است كه فرزندان، پدر و مادر را مخصوصا به هنگام پيري و از كار افتادگي فراموش مي‏كنند، و اين دردناكترين حالت براي آنها و بدترين ناشكري براي فرزندان محسوب مي‏شود.
و از آنجا كه توصيه به نيكي در مورد پدر و مادر، ممكن است اين توهم را براي بعضي ايجاد كند كه حتي در مساله عقائد و كفر و ايمان، بايد با آنها مماشات كرد، در آيه بعد مي‏افزايد: هر گاه آن دو، تلاش و كوشش كنند كه چيزي را شريك من قرار دهي كه از آن (حداقل) آگاهي نداري، از آنها اطاعت مكن
(و ان جاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما).
هرگز نبايد رابطه انسان و پدر و مادرش، مقدم بر رابطه او با خدا باشد، و هرگز نبايد عواطف خويشاوندي حاكم بر اعتقاد مكتبي او گردد.
تعبير به جاهداك اشاره به اين است كه پدر و مادر گاه به گمان اينكه سعادت فرزند را مي‏خواهند، تلاش و كوشش مي‏كنند كه او را به عقيده انحرافي خود بكشانند، و اين در مورد همه پدران و مادران ديده مي‏شود.
وظيفه فرزندان اين است كه هرگز در برابر اين فشارها تسليم نشوند، و استقلال فكري خود را حفظ كرده، عقيده توحيد را با هيچ چيز معاوضه نكنند.
ضمنا جمله ما ليس لك به علم (چيزي كه به آن علم و آگاهي نداري) اشاره به اين است كه اگر فرضا دلائل بطلان شرك را ناديده بگيريم، حداقل دليلي بر اثبات آن نيست، و هيچ شخص بهانه جوئي نيز نمي‏تواند دليلي بر اثبات شرك اقامه كند.
از اين گذشته اگر شرك حقيقتي داشت، بايد دليلي بر اثبات آن وجود داشته باشد، و چون دليلي بر اثبات آن نيست خود دليلي بر بطلان آن مي‏باشد.
باز از آنجا كه ممكن است، اين فرمان، اين توهم را به وجود آورد كه در برابر پدر و مادر مشرك، بايد شدت عمل و بي حرمتي به خرج داد، بلا فاصله اضافه مي‏كند كه عدم اطاعت آنها در مساله كفر و شرك، دليل بر قطع رابطه مطلق با آنها نيست بلكه در عين حال با آنها در دنيا به طرز شايسته‏اي رفتار كن
(و صاحبهما في الدنيا معروفا).
از نظر دنيا و زندگي مادي با آنها مهر و محبت و ملاطفت كن، و از نظر اعتقاد و برنامه‏هاي مذهبي، تسليم افكار و پيشنهادهاي آنها نباش، اين درست نقطه اصلي اعتدال است كه حقوق خدا و پدر و مادر، در آن جمع است.
لذا بعدا مي‏افزايد: راه كساني را پيروي كن كه به سوي من باز گشته‏اند راه پيامبر و مؤمنان راستين (و اتبع سبيل من اناب الي).
چرا كه بعد از آن بازگشت همه شما به سوي من است و من شما را از آنچه در دنيا عمل مي‏كرديد آگاه مي‏سازم و بر طبق آن پاداش و كيفر مي‏دهم (ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون).
نفي و اثباتهاي پي در پي، و امر و نهي‏ها در آيات فوق، براي اين است كه مسلمانان در اين گونه مسائل كه در بدو نظر تضادي در ميان انجام دو وظيفه لازم تصور مي‏شود خط اصلي را پيدا كنند، و بدون كمترين افراط و تفريط، در مسير صحيح قرار گيرند، و اين دقت و ظرافت قرآن در اين ريزه‏كاريها، از چهره‏هاي فصاحت و بلاغت عميق آن است.
به هر حال آيه فوق كاملا شبيه چيزي است كه در سوره عنكبوت آمده كه مي‏گويد:
و وصينا الانسان بوالديه حسنا و ان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون).

برای دانلود این مقاله اینجا کلیک کنید.

تاریخ ثبت مقاله: 1394/3/13    تاریخ به روزرسانی مقاله: 1394/3/13
منبع: http://theorize.persianblog.ir
بازديد: 4,614
امتیاز: 200
نام کاربری نویسنده: faraj2001

 

امتیاز دهی

لطفا به مقاله فوق امتیاز دهید:


نظرات شما

شما می توانید درباره مقاله فوق نظر دهید:

نام و نام خانوادگی:

متن تصویر مقابل

 


کلمات کلیدی: آداب اجتماعی ، نکات مهم در برخورد با دیگران ، آداب معاشرت ، روابط عمومی بالا ، برخورد منطقی با اطرافیان ، مشخصات آدم جنتلمن ، علل دشنام دادن

اشتراک گذاری این مطلب در لینکدین   اشتراک گذاری این مطلب در فیس بوک   اشتراک گذاری این مطلب در تویتر   اشتراک گذاری این مطلب در کلوب   اشتراک گذاری این مطلب در گوگل بوک مارک   اشتراک گذاری این مطلب در یاهو   اشتراک گذاری این مطلب در گوگل پلاس وان   ارسال این مطلب به ایمیل دوستان

 

سيستم حرفه اي وبلاگدهي ايران سي ان با امکانات فراوان ...

تبليغات پاپ آپ ...